Våra uppdragsgivare har stort förtroende för våra serviceinriktade elektriker och vi har löpande uppdrag för många kunder.

Regelbunden service kan både bidra till lägre energikostnader och minska risken för haverier eller dyra reparationer. Vi arbetar nära många av våra kunder och hjälper bland annat till med att täcka upp skift vid ökad produktionstakt eller andra oförutsedda händelser. Ett nära samarbete innebär också att vi kan bidra med rådgivning kring nya lösningar eller behov av utökad service.

Skiftunderstöd hos Scania

Våra erfarna elektriker är ett uppskattat stöd hos bland annat Scania. Där täcker vi löpande upp skift med återkommande personal i så stor grad som möjligt.